Användartext: Flickan på stranden

Vid stranden stod en flickahon känner höstregnets kalladroppar mot sitt ansikteochsanden mellan sina tår Hon känner vintersnöns frysandeflingormot sitt ansikteochsanden mellan sina tår Hon känner vårbrisen ljumnafläktmot sitt ansikteochsanden mellan sina tår Hon känner sommarsolens varmastrålarmot sitt ansikteochsanden mellan sina tår Vid stranden stod en flickamed årstiderna i sina händerochsanden mellan sina tår

Vid stranden stod en flicka
hon känner höstregnets kalla
droppar
mot sitt ansikte
och
sanden mellan sina tår

Hon känner vintersnöns frysande
flingor
mot sitt ansikte
och
sanden mellan sina tår

Hon känner vårbrisen ljumna
fläkt
mot sitt ansikte
och
sanden mellan sina tår

Hon känner sommarsolens varma
strålar
mot sitt ansikte
och
sanden mellan sina tår

Vid stranden stod en flicka
med årstiderna i sina händer
och
sanden mellan sina tår