Få barn i tonåren – nej eller okej?

De senaste åren har åldern för att få sitt första barn höjts rejält, och Sverige är nu bland de länder i världen som har minst tonårsgraviditeter. Men är det dåligt att få barn i tonåren?

Att bli gravid och få barn i tonåren beskrivs ofta som något dåligt. Att det bara får en massa negativa konsekvenser för mamman och pappan. Och visst, tjejer och killar som får barn när de är under 20 får väldigt mycket svårare att klara sin utbildning. Vid 25 års ålder har 75 procent av tjejerna fortfarande inte slutfört gymnasiet, vilket kan få konsekvenser för framtiden när det gäller jobb och ekonomi.

Men att det enbart skulle vara negativt att få barn tidigt stämmer inte. Det handlar mer om samhällssynen och hur samhället är uppbyggt och organiserat. 

Vad som räknas som en ung förälder har sett olika ut genom tiderna och förr bildade man familj väldigt tidigt. Men på 60- och 70-talet, när p-piller introducerades och det blev möjligt att göra abort i Sverige, ändrades det och idag är det dubbelt så vanligt för en kvinna att få sitt första barn när hon är 40 än att få det som tonåring! Det betyder inte att man blir en bättre förälder bara för att man är äldre. Även om man är nästan 40 kan man ju sakna erfarenhet och kunskap för att kunna ta hand om barnet på bästa sätt, eller hur?

Nina Tryggvason är socionom och lärare på Högskolan i Väst. Hon har bland annat varit med och skrivit boken Unga föräldrar: identitet, möjligheter och utmaningar, och  tycker att det är viktigt att inte bara se det negativa med att få barn i tonåren. I sin forskning har Nina intervjuat tonårsföräldrar och deras barn, och även om det förstås kan se väldigt olika ut har hon märkt att unga föräldrar generellt sett oroar sig mindre än äldre föräldrar.
– De är också mindre överbeskyddande vilket visade sig göra barnen mer självständiga, säger Nina. En annan positiv sak är att man är mer lika i ålder och därför har större möjligheter till förståelse för den andras situation. För barn är det inte relevant hur gammal mamma eller pappa är, men om de måste säga något vill de hellre ha unga föräldrar än gamla.


VISSTE DU ATT?
Det föds cirka 1 800 barn om året av mammor som är under 20 år. Oftast är papporna några år äldre. Många unga mammor säger att det kändes mindre accepterat av omgivningen att behålla barnet än att göra abort, och fyra av fem tjejer under 20 år väljer att göra abort om de har blivit gravida.


Det är inte alltid lätt att bestämma om man ska behålla barnet eller inte. Ibland händer det att tjejen vill behålla det, men att hennes kille eller föräldrar vill att hon ska göra abort. Det kan vara en jobbig situation och det är jättesvårt att ge råd för hur du ska hantera det. Nina Tryggvason tycker det är viktigt att informera om vad det innebär att bli förälder och vilka konsekvenser det kan få.
– Inte för att välja bort barnet – men för att göra ett medvetet val, säger Nina, ska du vara medveten om att statistiskt sett blir väldigt många unga mammor ensamma om ansvaret, för att det tar slut med pappan.

Hur kan en ung kille som får reda på att hans tjej är gravid hantera det då?
– Det finns väldigt lite forskning på hur killar hanterar att få barn i tonåren. Oftast är allt fokus på tjejen. Men det är viktigare att pappan är med från start i dag, att samma förväntningar finns på honom som på henne. Förr var ju förväntningarna att pappan skulle försörja barnet, men nu ser det ju inte riktigt ut så. Därför är det viktigare att pappan finns med i beslutsprocessen om att behålla barnet eller inte. Det är en viktig diskussion att ha, för om man som kille inte vill ha barn måste man ju ta ansvar för att man inte gör någon med barn. Om man ändå gör det kan man inte bara avsäga sig sitt ansvar.

Vad har du att säga till de unga föräldrar som tycker det är jobbigt med folks blickar och fördomar? Finns det något sätt att må bättre och bli stoltare som ung förälder?
– Som tonårig är vi ganska självfokuserade och det kan vara lätt att uppleva att folk tittar och dömer. Men det behöver inte alls vara så – det kan helt och hållet vara din egen uppfattning. En sak som är viktigt att tänka på är också att det här är en upplevelse som du delar med väldigt många. Ett tips är att gå med i en “ung mamma-grupp”, där du kan få träffa andra i liknande situation. För killar finns det inte lika mycket stöd men du kan fråga på din ungdomsmottagning eller mödravårdscentral, eller kolla runt lite på nätet.


FILMTIPS: TONÅRSFÖRÄLDRAR
Hur är det att bli förälder som tonåring? Och hur är det att växa upp med unga föräldrar? I UR:s serie Ramp får vi följa med Julia och Jonathan som väntar barn på deras första ultraljud. I studion träffar vi tv-stjärnan Doreen Månsson och hennes 16-åriga dotter Hayat. När Hayat var liten kunde Doreen mötas av nedlåtenhet från äldre föräldrar som inte trodde att hon klarade av föräldraskapet. Det är en erfarenhet som även José Miguel Acevedo Vargas delar. José Miguels tjej blev gravid när han gick i 9:an och de har nu en tvåårig son.


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.