Kärlek är inte våld

Så underbart att få bli kär! Att träffa någon man vill vara med, berätta saker för och vara nära! Relationer ska vara något roligt och spännande, n #Bråk #Konflikt #Mobbning #Psykisk hälsa #Skilsmässa #Vänskap

Personen du blev ihop med som var så snäll och fin i början, börjar kanske visa svartsjuka. Du kan tänka att det är för att hen är kär i dig, och känna dig lite stolt, men samtidigt få en klump i magen, en känsla av att du behöver vakta lite på dig själv, kanske inte träffa dina kompisar lika mycket som vanligt, eller inte klä dig på det sätt som du vill. Din partner kanske ringer och messar nästan hela tiden, vilket var roligt i början på relationen men som sen fortsätter och tar alltmer av din tid och energi och gör dig orolig.

När man hör uttrycken våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor tänker man ofta att det handlar om vuxna, kanske 30-, 40-, 50-åringar som bor tillsammans och har barn ihop. Men våld i nära relationer förekommer i alla åldrar. Det finns också studier som pekar på att unga är en extra utsatt grupp. Det kan vara den första relationen man har och det kan vara extra svårt att veta vad som är ok och inte, var ens gränser går, och vad som är våld. Och kanske går man i samma skola, kanske också samma klass, och måste möta den som utsätter en varje dag. Våld i ungas nära relationer är inte heller så uppmärksammat och en del kan mötas av förminskande av våldet från omgivningen, någon vuxen kanske säger att ”äsch, det växer bort!” eller ”å, ni är så dramatiska!”. På det sättet osynliggörs våldet och det läggs också skuld på den som är utsatt. Men våld är alltid våld, och det är alltid bara den som utsätter någon för våld som är ansvarig! Och den som är utsatt har rätt till hjälp och stöd, och skydd om det behövs!

Vad är våld i nära relation? Oftast handlar det om att det är en pojke eller man som utsätter en flicka eller kvinna, men det förekommer också tvärtom, och i samkönade relationer. Våldet kommer ofta steg för steg och smygande, och det blir svårt för den som är utsatt att se vad det är som pågår. Dessutom, att man blir utsatt av någon man har varma känslor för och tänker att man vill lita på och inte tänka på som en våldsutövare, gör att det blir extra svårt. Den som utsätter gör det också oftast på ett dolt och manipulativt sätt, den kan t.ex. ofta lägga allt ansvar för det den själv gör på personen den utsätter. Många utsatta kan känna sig dåliga och otillräckliga, och de får ofta höra att de är det från den som utsätter dem. Och många är förstås också rädda för den som utsätter dem.

Viktigt att komma ihåg är att de som utsätts för våld i nära relationer alltid gör motstånd på olika sätt, och försöker få stopp på våldet. Ibland kan det vara svårt för en själv att se vad man gör som motstånd, men det finns där, ofta kan man se det lättare när man är ur relationen. Våldet är inget som man har ”gått med på”, och absolut inget man har något som helst ansvar för, allt ansvar ligger på den som använder våldet. Det är också en brottslig handling att utsätta någon för våld i nära relation.

Våld är inte, som man ofta kan tänka, bara fysiskt våld, som knuffar, slag och sparkar etc. Det allra mesta våldet i nära relationer är psykiskt våld, t.ex. kontroll och isolering av den man utsätter, att kalla den andre för nedsättande ord som t.ex. ”hora”, ”fitta” eller ”idiot”, och att genom ett hotfullt sätt begränsa den andres utrymme på olika sätt. Våldet kan också vara ekonomiskt och materiellt, att den som utsätter utnyttjar den andre ekonomiskt på olika sätt, eller kanske har sönder saker som tillhör den utsatta.

Väldigt vanligt är också sexuellt våld. Det sexuella våldet kan handla om att man tjatar och pressar den andra till att ha sex eller att utföra sexuella handlingar som den egentligen inte vill, att den som utsätter tafsar och tar på den andra i situationer och på sätt som den inte vill, eller att man kallar den man är ihop med för sådant som ”hora” eller ”fitta” etc. En stor andel av de våldtäkter som sker i Sverige sker just i nära relationer. Många unga, främst killar, tittar också på porr och porren innehåller mycket våld mot flickor och kvinnor, och en del kan efterhand tänka att det som porren visar är så som sex går till, att det är ok.

Det är känslomässigt svårt att ta sig ur en relation där man utsätts för våld, och många gånger är det också en ökad risk för våld precis när man försöker lämna. Det är mycket viktigt att man får hjälp och stöd, och möjlighet till skydd om det behövs. Det är också viktigt att man får stöd efteråt, när man känner sig redo att prata om och bearbeta det man har blivit utsatt för. Många försöker att inte tänka på det som hänt, eller att tänka att det inte var så farligt, eller att man nog var med på det. 

Det är sätt vi människor har för att försöka hantera svåra saker vi varit med om, och de kan fungera hyfsat och under rätt lång tid, men vi har ändå de svåra känslorna och tankarna i kroppen och de hindrar och begränsar oss på olika sätt, så det är bra om vi kan få hjälp och stöd att ta hand om dem. Det är fullt möjligt att med hjälp och stöd må bra även efter att man blivit utsatt av någon man varit tillsammans med! Och alla har rätt att få må bra i sina relationer och att bli behandlade väl!

Om du som läser nu skulle tänka att du kanske är utsatt för våld i en nära relation, nedan finns tips och länkar till olika ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Tips

- Har du någon i din närhet som du litar på och känner dig trygg med, prova att berätta för den personen. Det kan vara en förälder, en lärare, en skolkurator eller liknande. Det kan vara bra att ha någon i ens närhet som vet och stöttar. Gärna en vuxen om det går, men vänner kan förstås också vara till hjälp.

- Ta kontakt med din närmaste ungdomsmottagning. De kan hjälpa med stöd och samtal. Telefonnummer och öppettider hittar du på nätet.

-Är det en akut situation, ring polisen på 112. Om det inte är akut kan man ringa 114 14.

-Vänd dig till socialtjänsten. De finns i hela Sverige, uppdelat på vart man bor. Telefonnummer till just din socialtjänst kan du hitta på nätet. Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp med skydd.

Om det är en akut situation på kväll, helg eller natt, finns det en socialjour i varje kommun som man kan få hjälp av. Även de telefonnumren hittar du på nätet.

Du kan också kontakta ideella organisationer som arbetar med att ge stöd och hjälp till utsatta. Gå gärna in på länkarna och läs mer om vilket stöd de kan erbjuda. Dessa kan du också ta kontakt med utan att berätta vem du är, t.ex. via chatt, det kan ibland kännas som ett tryggt sätt att ta en första kontakt.

  • -Storasyster – ger stöd och hjälp till dig som är från 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet, som har blivit utsatt för sexuellt våld. Storasyster

  • -Unga relationer – ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i nära relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Unga relationer

  • -1000 möjligheter – ger hjälp och stöd till dig som har utsatts för våld i en partnerrelation, eller haft/har sex mot ersättning. 1000 möjligheter

  • -Föreningen Tillsammans – ger stöd till dig som definierar dig som tjej/kvinna och har utsatts för sexuellt våld. Föreningen Tillsammans

  • Ungdomsjourer/tjejjourer/transjourer – det finns ett antal ungdomsjourer, tjejjourer och transjourer. De ger hjälp och stöd till unga utsatta för våld i nära relation och även annat våld. Gå in på
    Kontakta jour så kan du hitta den ungdomsjour, tjejjour eller transjour som finns närmast dig.

  • -Gå in på Stöd efter övergrepp Där kan du hitta länkarna ovan och även många andra organisationer och verksamheter som ger stöd och hjälp. Där finns också länkar till stödverksamheter som riktar sig till homo- och bisexuella, transpersoner, personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck etc. Det finns hjälp att få!


Frida Olgun

Kurator på Storasyster

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.