Klimatmötet är igång!

Nu har världens ledare samlats i Paris för den stora klimatkonferensen, COP21. 150 stats- och regeringschefer är på plats för att diskutera miljö- och klimatfrågor. Här får du en kort introduktion till mötet och tips på hur du kan följa förhandlingarna.

 

Nu samlas nästan alla länders ledare i Paris för att diskutera miljö. Samtidigt som förhandlingarna pågår kommer tusentals personer från miljörörelsen, näringslivet och andra organisationer till Paris för att diskutera klimatfrågor vid sidan om själva förhandlingarna.

Varför heter konferensen COP21?

COP är en förkortning för Conference of Parties och är en konferens som hålls varje år vanligtvis i december. Den senaste konferenserna har gått ut på att förbereda inför årets stora möte. Konferensen är årets viktigaste möte för FN:s klimatkonvention. Årets möte kallas COP21 eftersom det är det 21:a partsmötet i ordningen. 

Vad är det som gör årets konferens så viktig och uppmärksammad?

Målet med årets klimatmöte är att de nära 200 FN-länderna ska komma överens om ett nytt globalt klimatavtal. 
Sist man hade en så här stor konferens var i Köpenhamn 2009. Det mötet gick inte riktigt som förväntat då man inte lyckades landa i ett konkret avtal mellan FN-länderna. Det som bland annat ledde till att förhandlingarna misslyckades var att förväntningarna var för höga i kombination med dåliga förberedelser.
Därför har man i år strukturerat om mötet, dels har man sänkt förväntningarna och låtit alla länder själva få utforma och redovisa sina klimatplaner för hur de ska bidra till att nå målet “max 2 graders temperaturhöjning”. Detta minskar risken för att någon ska hoppa av avtalet. Istället för att avsluta mötet med att världens ledare kommer och försöker enas om ett avtal (som skedde i Köpenhamn) så inleds konferens med att alla ledarna är på plats i början av konferensen och att det sedan är klimat- och miljöministrarna ska sätta avtalet.

Vad är målet med COP21?

Målet med mötet är att man ska sluta ett globalt avtal om att begränsa växthusgasutsläppen. Detta för att hålla temperaturhöjningen till max 2 grader.

Det som gör förhandlingarna svåra är de olika ländernas ursprungslägen. Klimaträttvisa är ett ord som används flitigt när man talar om klimatmötet. Klimaträttvisa handlar om vem som ska bidra mest och vem som inte behöver göra lika mycket. De rika länderna har historiskt sett släppt ut mest koldioxid och har även idag de högsta utsläppen per person. De fattigare länderna vill ha rätt till samma möjlighet för ekonomisk utveckling som de rika länderna haft och många av dessa länder menar att det bara är möjligt genom fossila bränslen. Vad tror du, kan ett land ha ekonomisk utveckling utan fossila bränslen? Diskutera i forumet här

Journalisten och författaren Naomi Klein besökte nyligen Sverige och hon var noga med att poängtera att Paris inte är slutet på klimatförhandlingarna. “We’re not going TO Paris, we’re going THROUGH Paris”, sa hon i ett samtal med klimatforskaren Johan Rockström på Stadsteaterns stora scen i Stockholm.

Vilka svenska ministrar deltar?

  • Stefan Löfven (statsminister)
  • Åsa Romson (klimat och miljöminister, vice statsminister)
  • Per Bolund (finansmarknad- och konsumentminister)
  • Mehmet Kaplan (bostads- stadsutveckling- och it-minister)
  • Ibrahim Baylan (energiminister)
  • Isabella Lövin (biståndsminister)
  • Kristina Persson (strategi- och framtidsminister)

Diskutera klimatmötet i forumet. Tagga dina trådar om mötet med COP21. Miljö- och klimatfrågan är ungas fråga! Gör din röst hörd, de beslut som tas nu påverkar din framtid.


Tips på hur du kan följa klimatmötet

Livefölj mötet här
Här är en lista på unga personer som engagerat sig i klimatfrågan
Här kan du läsa mer om regeringens deltagande
Sveriges Radio har satt ihop massa spännande artiklar om klimatmötet här
DN har satt ihop “Klimatmötet från A till Ö”
Här hittar du mer information om klimatmötet

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.