Lidköping kommun

Text från Lidköpings kommun: Lidköpings vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbarhet brukar delas upp i Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Om två av delarna finns med är det bra men det är bara när alla tre delarna finns med som något är riktigt långsiktigt hållbart.&nbs...

Text från Lidköpings kommun:

Lidköpings vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar

kommun.

Hållbar

utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbarhet brukar

delas upp i Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet.

Om två av delarna finns med är det bra men det är bara när alla tre delarna

finns med som något är riktigt långsiktigt hållbart. 


[Bild som kan användas för att visa hur de tre delarna hänger

ihop:]

Lidköpings kommun har jobbat länge och varit mycket

framgångsrika i sitt arbete med miljömässig hållbarhet. Ekonomi är alltid

viktigt för en kommun att ta hänsyn till. Men hållbarhet är mer än ekonomi och

miljö. Därför vill vi nu särskilt uppmärksamma hur vi arbetar med den sociala

hållbarheten i kommunen. Vi vill också diskutera hur vi alla gemensamt kan

bidra till detta.

Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet

Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa,

utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Social hållbarhet är

också ekonomiskt hållbart eftersom vi tar vara på mänskliga resurser och vi

sparar pengar om alla mår bra, kan utbilda sig och få jobb och ingen hamnar i

utanförskap. Social hållbarhet är också bra för den miljömässiga hållbarheten,

bra utbildning och kunskap gör det lättare att fatta kloka beslut om miljön

både i det dagliga livet, i kommunen, i Sverige och i de riktigt stora globala

frågorna.


Utmaningar för kommunen

Förra året gjorde kommunen en omvärldsanalys. Vad händer i

världen? Vilka utmaningar innebär det för oss? Här är de fem viktigaste

utmaningarna inom social hållbarhet som vi hittade:

1.  Att

planera samhället för att möjliggöra en socialt och miljömässigt hållbar livsstil

för kommuninvånarna

2.  Att

satsa på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn samt för vuxna i

riskzonen för utanförskap

3.  Att

skapa förutsättningar så att alla elever klarar grundskola och gymnasium.

Motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från

en framtida arbetsmarknad

4.  Att

attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping och skapa fler

arbetstillfällen

5.  Att

anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre

ökar och för att integrera nya invånare.

En konkret åtgärd utifrån dessa utmaningar är det arbete som

startats kring tidiga samordnade insatser (TSI). Via tidiga och samordnade

insatser ska vi minska framtida kostnader för utanförskap och istället ge barn

och unga förutsättningar för ett gott liv.

Det handlar om att vi i kommunen hjälps åt över

förvaltningsgränserna för att uppmärksamma barn och unga i riskzon samt att så

snart som möjligt ge stöd och hjälp för att bryta negativa trender. Barns och

ungas bästa ligger i fokus när vi agerar.

Varje individ som hamnar i ett livslångt utanförskap kostar

samhället stora summor pengar (mellan 10-15 mnkr) och stort mänskligt lidande.


Med på scen finns
:

1.  Tomas Lidberg,

politiker, sitter i kommunfullmäktige och är ordförande i utbildnings-nämnden.

Thomas svarar på frågor om utbildning.

2.  Mario Melani,

politiker, sitter i kommunfullmäktige och är ordförande i barn- och

skolnämnden. Mario kommer framförallt att svara på frågor om kommunens arbete

med tidiga samordnade insatser för barn och unga. 

3.  Monika Andersson,

tjänsteman  med ansvar för

hållbarhetsfrågor, arbetar med att ta fram olika hjälpmedel för tjänstemän och

politiker för att fatta hållbara beslut. Monika svarar på frågor om kommunens

hållbarhetsarbete.


Tips på länkar för att hitta information
:

www.lidkoping.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-och-unga/

Här kan man läsa om vad man gör om man misstänker att någon far illa och vilket

stöd som finns att få för utsatta barn och unga.

www.lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknadsatgarder/

Här kan du läsa om vad kommunen gör för att hjälpa unga som har svårt att få

ett arbete.

www.lidkoping.se/om-lidkoping/fairtrade-city/

Här kan du läsa om kommunens arbete som Fairtrade City dvs. att stödja handel med

varor som är producerade under schyssta förhållanden, utan barnarbete.

www.youtube.com/watch?v=19jj3FdsgJY&feature=player_embedded

Finns utanförskapet i vårt moderna Sverige? För att förstå vad utanförskapet

innebär både intellektuellt och känslomässigt och för att känna igen dess olika

skepnader, rekommenderar vi denna fil från UNICEF, ca 30 minuter lång.

www.skaraborg.coompanion.se/

Här finns information om sociala företag. Sociala företag erbjuder arbete och

utbildning som metod för att nå en ökad arbetsförmåga. Medarbetarna i sociala

företag kan vara personer med funktionsned-sättning eller med långvarig

arbetslöshet.

www.vanerkulle.org/

Lidköpings kommun är en del av Biosfärområdet Vänerskärgården med

Kinnekulle.  Det är ett modellområde för

hållbar utveckling bl a genom att inspirera till en hållbar livsstil med

friluftsliv, ekoturism m m. De arbetar också med olika projekt inom socialt

entreprenörskap.


Tips på frågor
:

Hur

vet man att nåt är hållbart?
Vad

innebär social hållbarhet för dig?
Vad är

en hållbar livsstil?
Vad är

tidiga samordnade insatser?
Hur många

barn är det som inte klarar skolan?
Vad

gör kommunen för att hjälpa ungdomar som inte klarat skolan?
Hur

kan vi få fler människor att röra på sig, i vardagen och på fritiden?
Vad

innebär det att kommunen är en Fairtrade City?
Vad

innebär det att kommunen är en del av en biosfär?
Vad

gör kommunen för människor i andra länder t.ex. i upphandlingen, motverka

barnarbete?


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.