Rapportsläpp!

I samband med World Mental Health Day den 10 oktober släpper vi för andra året i rad den gemensamma rapporten ”Mitt uppkopplade liv”. Här ger ni unga er bild av ert uppkopplade liv. Vi gör undersökningen och rapporten för att vi vet att alla delar av våra liv påverkar hur vi mår. Både IRL och online och vi behöver förstå ...

Vi frågade alltså unga mellan 13-25 om hur de ser på och upplever sitt liv online och sitt onlineliv i relation till sitt liv IRL. Vi fick nästan 1 000 svar och åsikterna går på många punkter vitt isär men vissa saker är de flesta rörande överens om. Åtta av tio reflekterar över hur de använder sina uppkopplade enheter och anser att de själva har störst ansvar för att förbättra sitt liv online. Cirka hälften av de som svarat uppger att det uppkopplade livet gör att de lär sig mer, kan påverka samhället och att de får bättre kompisrelationer. Men många upplever också att deras psykiska hälsa påverkas negativt, att de blir stillasittande och sover sämre. 

Hälften av ungdomarna svarade att det bästa med att vara uppkopplad är att lära sig nya saker, tätt följt av att aldrig behöva ha tråkigt (49%) och att träffa folk (47%). 45 procent tycker att de får möjlighet att påverka samhället och lika många att deras kompisrelationer blir bättre.

Det sämsta med det uppkopplade livet uppger 58 procent av ungdomarna är stillasittande. 54 procent upplever att de sover sämre och 42 procent att de blir osociala. Andra negativa effekter som framkommer är att deras psykiska hälsa blir sämre (39%), sämre självkänsla (31%) och att skolresultaten försämras (28%).

Rapporten visar att 55 % av de tillfrågade spenderar mer än 5 timmar per dag uppkopplad. Det säger något om hur viktigt det är att vi alla både unga och vuxna, både organisationer, företag och medmänniskor arbetar tillsammans för att även onlinelivet ska vara intressant, lärorikt, tryggt och hälsosamt. 

Ladda ner rapporten här!

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.