Sex förr och nu

Idag lever vi i ett genomsexualiserat samhälle. Men hur såg det egentligen ut i antikens Grekland? Eller i Sverige på 1800-talet? Häng med på en resa genom sexualitetens historia!

Antikens Grekland (ca 2500 år sedan)

– På här tiden existerar inte begreppet sexualitet, utan bara de sexuella handlingarna, säger Åsa Bergenheim som är professor i idéhistoria och rektor vid Karlstads universitet. Det är inte fråga om någon ömsesidighet, och mannen har egentligen inget intresse av att kvinnan, slaven eller pojken ska njuta.

VISSTE DU ATT?
Den enda accepterade formen av kärlek mellan män i antikens Grekland var pederasti – vilket betyder “pojkkärlek”. En äldre man med status tog en ung pojke under sina vingar och erbjöd honom uppfostran, visdom, vänskap och kärlek. Pojken visade beundran och tacksamhet genom sexuella tjänster.


Medeltiden (1100-1200-talet) 

Under medeltiden gjorde Kristendomen sitt intåg i Europa och sex började räknas som något syndigt – både för män och för kvinnor.
– Själva handlingen var inte syndig, den hade ju Gud skapat, men det var förbjudet att njuta, säger Åsa. Samlag var något män och kvinnor hade för att skaffa barn och ingenting annat! 

VISSTE DU ATT? 
Under medeltiden kallades det inte för samlag, utan för att “känna” någon. Teologen Thomas av Aquino (ca 1225-1274), som idag är ett helgon inom den Romersk-katolska kyrkan, uttryckte det så här: “Den som känner sin hustru för njutningens skull samtycker till njutningen och begår en dödssynd”.

VISSTE DU ATT?
På medeltiden var missionären den enda ställningen som accepterades av kyrkan – mannen ovanpå och kvinnan underst för att, som Thomas av Aquino sa, visa "det rätta maktförhållandet". Det finns symboliska bilder från den här tiden där solen (mannen) och månen (kvinnan) har samlag, och det är alltid solen som är överst. 


1600-talet

Hade du sagt till en man på 1600-talet att han inte kunde kontrollera sin sexualitet skulle det uppfattats som otroligt kränkande. Han skulle ha kontroll. Och om det var så att han ändå inte hade kontroll var det för att han blev lurad av kvinnorna till samlag!

VISSTE DU ATT?
Häxprocesserna under 1600-talet var väldigt präglade av den samhällssyn som Åsa Bergenheim beskriver. Sexualiteten var djävulens bästa arena och folk trodde att häxan fick sin kraft genom att ha sex med djävulen. Kvinnor som var attraktiva och som många män blev förälskade i misstänktes därför ofta för att ha förhäxat de stackars männen. 


1800-talet 

Nu först, under mitten av 1800-talet, växer sexologin växer fram och begreppet sexualitet börjar formas. Tidigare pratades det bara om vad som var syndigt men nu börjar man istället prata om vad som är normalt, som heterosexuella samlag och orgasm, och om det som då inte betraktades som normalt, som homosexualitet.

VISSTE DU ATT?
På 1800-talet ansågs det som farligt för männen att inte få utlopp för sin sexdrift – därför fick de besöka prostituerade. Kvinnan var fortfarande underlägsen och en av 1800-talets största sexologer, Havelock Ellis (1859-1939), sa att: “Kvinnan har en naturlig blyghet som gör att hon säger nej men menar ja”. Och: “Ett visst mått av tvång och våld är inte bara nödvändigt utan även önskvärt. Mannens roll är att visa kvinnan hur hon vill ha det”.

VISSTE DU ATT?
Under 1800-talet trodde folk att onani kunde orsaka livsfarliga sjukdomar. Barn och ungdomar i tio- till sjuttonårsåldern var de som löpte den största risken. Därför var det absolut förbjudet för vuxna att prata om onani öppet eftersom man trodde att det kunde väcka farliga onanitankar hos barnen. 


1900-talet

Kvinnan får äntligen rätt till sexuell tillfredsställelse och plötsligt blir detta ett tecken på normalitet. Kvinnor som vill ha sex med sina män och njuter av detta ses som normala, kvinnor som inte vill är onormala. Under 20-, 30- och 40-talen ansågs kvinnor som inte njöt av sex till och med vara ett folkhälsoproblem!

VISSTE DU ATT?
1933 bildades Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Deras första punkt på programmet var att arbeta för att sexualundervisning skulle införas i alla landets skolor och skolböcker som tog upp sexualitet på ett mer ingående sätt började komma. 1942 rekommenderade Kungliga Majestäten (dagens regeringskansli) att sexualundervisningen skulle vara en del av skolundervisningen, men det dröjde till 1955 innan sexualkunskap blev obligatoriskt i skolan. Hygien- och preventivmedelsfrågor ansågs som viktiga, undervisning om sexuell njutning och orgasm uteslöts däremot helt.

FILMTIPS: KRIMINELL KÄRLEK
På 1970-talet började långsamt villkoren för de homosexuella att förbättras, och äntligen kunde de våga visa sin kärlek öppet. Från att ha varit kriminellt ledde kampen 1979 till att homosexualitet avskaffades som sjukdomsdiagnos och att partnerskapslagstiftningen infördes 1995. I den korta dokumentären "Kriminell kärlek" från UR möter vi 90-åriga Märta Möller och 88-åriga diplomaten Sverker Åström som båda fått smyga med sin homosexuella läggning. Vi möter även den unga tjejen Tonne Fridell som berättar om sina tankar kring homosexualitet.2000-talet

Idag är samhället mer sexualiserat än någonsin och många unga – både tjejer och killar – känner press för att passa in.
– Även om samhällssynen har utvecklats finns många fördomar och förtryck fortfarande kvar, säger Åsa Bergenheim. Genom hela historien har mannen varit normen och kvinnan på olika sätt ansvarig för hans njutning och så är det till viss del fortfarande, även om mycket har blivit bättre.

VISSTE DU ATT? 
Under 2000-talet har mycket gjorts för att förbättra rättigheterna för homosexuella i Sverige. 2003 röstade Sveriges riksdag ja för homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar och från och med den 1 maj 2009 har en persons kön inte längre betydelse för möjligheten att gifta sig!


Åsa Bergenheim svarar:

Hur är en “vanlig” 16-årings syn på sex idag om vi jämför med för 100 år sedan?
– En vanlig 16-åring idag vet saker som en 16-åring för 100 år sedan inte hade en aning om. Idag upplever unga också krav på att ägna sig åt sex, vilket de inte hade för 100 år sedan.

Hur har skönhetsidealen sett ut genom historien?
– Under 1700- och 1800-talet var det inne att se blek och svag ut, men på 1940- och 50-talet skulle man se frisk och sund ut. Dagens trådsmala kvinnoideal fanns även på 1920- och 30-talet, och under medeltiden bland rika kvinnor. Så idealen har kommit och gått, men något som har varit genomgående är att kvinnans kropp alltid ska ändras: snöras åt, putas ut, tryckas in… På 1800-talet opererade rika kvinnor till och med bort nedersta revbensparet för att se smala ut!

– Under 1700-talet sminkade männen sig och bar peruker. Men inte för att likna kvinnor, utan snarare för att det dolde löss och skavanker. Grova vader var också något som räknades som attraktivt och många finare män använde till och med lösvader!


1 Kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.