Svar från Henkel

Här kommer så de skriftiga svaren på de tio vanligaste frågorna till Henkel, som var med på turnéstoppet i Linköping:

1. Jag har aldrig hört talas om er, varför inte? Vad gör ni?

Det kan bero på att det är våra varumärken du känner till snarare än vad företaget heter. Om vi säger Schwarzkopf, Barnängen, Häxan och Plastic Padding, så är allihop våra varumärken. Rent konkret är vi ett företag som tillverkar och säljer kemiska produkter till konsumenter och/eller yrkesmässiga användare inom tre områden: kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel samt lim och ytbehandlingsprodukter.

2. Finns det ekologiskt shampoo?

Det finns en del schampon på marknaden som är certifierade som ekologiska. Det innebär vanligen att minst en bestämd andel av ingredienserna skall vara ekologiskt framställda, t.ex. 95%. Det finns olika certifieringsverktyg som har olika nivåer och olika specifika krav. Henkel har inget schampo som är certifierat som ekologiskt.

3. Hur hanterar ni avfall från er produktion?

För det första försöker vi att skapa så litet avfall som möjligt, dels för att det är ett dåligt sätt att utnyttja råvaror, dels för att det kostar att ta hand om avfallet. För det andra beror det på vad det är för typ av avfall. Vatten som har använts i tillverkningsprocessen renas vanligen i egna reningsverk innan det går vidare till kommunala reningsverk. Visst avfall, till exempel pappersavfall eller rester av lim, kan brännas och man tar då vara på energin. Annat avfall betraktas som farligt och måste tas om hand under kontrollerade former, såsom förbränning vid hög temperatur eller neutralisering av starka syror eller alkaliska ämnen.

4. Hur hållbart kan företaget egentligen bli när ni enbart säljer varor som redan är producerade av andra företag, hur stor koll kan ni egentligen ha på era varor och vad de innehåller?

Vi säljer varor som vi själva har tillverkat, men att det är otydligt kan bero på att det är våra varumärken du känner till snarare än vad företaget heter. Om vi säger Schwarzkopf, Barnängen, Häxan och Plastic Padding, så är allihop våra varumärken. Rent konkret är vi ett företag som tillverkar och säljer kemiska produkter till konsumenter och/eller professionella användare inom tre områden: kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel samt lim och ytbehandlingsprodukter. Vi ansvarar för och bestämmer själva över innehållet i våra produkter och vi har full kontroll i hela tillverkningskedjan. Vi har också kontroll på de leverantörer vi arbetar med så att även de följer de riktlinjer vi själva arbetar efter.

5. Hur miljövänligt går det egentligen att tillverka lim och tvättmedel?

All produktion av varor kräver resurser i någon form. Det rör sig åtminstone om råvaror för själva produkten, energiåtgång för produktion och material för förpackning. Sedan kan en produkt vara mer resurssnålt tillverkad än en annan och det kan skilja från företag till företag hur duktig man är på detta. Om man ser miljömärkning som en mätare på ”miljövänlighet” så handlar det mycket om att jämföra olika produkter mellan varandra och hur mycket resurser de tar i anspråk under sitt ”liv”, inklusive vad som händer med produkter efter användning, till exempel avfallshantering eller avloppsvattenrening. Några produkter klarar kraven, andra gör det inte. I de allra flesta fall är det mest ”miljövänliga” alternativet att inte tillverka eller köpa något alls, men så länge vi har ett behov av att tvätta kläder eller limma ihop saker, så kan man jämföra resursförbrukningen mellan olika produkter.

6. Hur tänker ni om användningen av kemikalier som är elaka mot både miljö, människor och djur?

För Henkel är hållbarhet en fråga som ligger högt på dagordningen. Detsamma gäller att produkterna kan användas på ett säkert sätt. Vi kan som exempel ta de produkter vi har för ytbehandling av metall, till exempel bilkarosser, för att bilarna inte skall rosta sönder. Det är industriella processer som kräver produkter som kan vara frätande eller hälsoskadliga, och som kan orsaka skador på miljön om de släpps ut. Därför kräver både lagstiftningen och vi själva att de måste hanteras på ett säkert sätt hos kunderna. Man måste ha skyddsutrustning (t.ex. handskar, glasögon, andningsmask) för att använda dem, och det måste finnas säkra reningsanläggningar hos kunderna för att förhindra utsläpp. Det finns aldrig ett självändamål att använda produkter som kan vara problematiska, men finns ett behov måste man se till att de hanteras säkert.

7. Tycker ni att det är viktigare att jag duschar kortare än att ni säljer schyssta varor?

Om vi pratar om resursförbrukning, tveklöst ja. Men som framgick av presentationen har Henkel inte som mål att lämpa över ansvaret på konsumenten. Vi skall göra allt vi kan för att våra produkter förbrukar så litet resurser som möjligt i hela kedjan av hållbara utvunna råvaror, produktion, förpackning, lager, transport och avfallshantering, men för till exempel schampo ligger långt mer än 90% av resursförbrukningen för tjänsten ”rent hår” i uppvärmning av vatten till duschen, och det tycker vi är viktigt att visa.

8. Hur tänker ni kring att miljövänligare produkter säljer mer nu än för några år sen?

Vi tycker att det är en bra trend att det finns produkter som är mer hållbara än för några år sedan. Om våra kunder efterfrågar det så försöker vi möta deras önskemål. Vi har till exempel tvättmedel som är miljömärkt med Svanen. Henkel har en generell policy att varje nyutvecklad eller vidareutvecklad produkt skall vara hållbarare än sin föregångare.

9. Vad gör ni för att engagera era anställda för hållbar utveckling?

Vi har tidigt insett att utan engagerade och kunniga medarbetare kommer man ingen vart. Vi har därför sedan ett par år ett internt utbildningsprogram som heter Sustainability Ambassadors. Det ger en grundläggande kunskap i hållbarhetsfrågor och vad Henkel gör på detta område. När man har gått utbildningen – och klarat examensfrågorna – är man både en mer medveten medarbetare och förberedd att kunna prata hållbarhet med kollegor, kunder, konsumenter och kanske skolelever. Utöver detta finns aktiviteter inom det som brukar kallas Corporate Social Responsibility – CSR. Det innebär att medarbetarna på arbetstid kan få ägna sig åt volontärarbete, att de kan vara mentorer åt ungdomar, och att de kan söka pengar för sitt engagemang i ideella organisationer. Lokalt i Sverige är Henkel dessutom engagerat i Stockholms Stadsmission och Mentor och bidrar finansiellt till dessa organisationer.

10. Hur återvinningsbara är era förpackningar?

Våra förpackningar kan lämnas i den vanliga insamlingen för förpackningar, t.ex. plastflaskor eller pappkartonger. De återvinns då på samma sätt som alla andra förpackningar. Sedan kan man i vissa fall undvika förpackningar. Vi har smältlim som är förpackat i plastpåsar som ser ut som stora kuddar. När man skall använda dem, dvs smälta limmet för att kunna limma till exempel kartonger, så smälter man både förpackningen och innehållet samtidigt. Då har förpackningen blivit en del av produkten och man behöver inte bekymra sig om förpackningsavfall.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.