Svar från IKEA

Här är skriftliga svar från IKEA på de tio vanligaste frågorna till dem under we_change-turnén 2014

1. Vad är er ställning till urskogen som avverkas till era möbler?

I vår uppförandekod för våra leverantörer (IWAY) säkrar vi att allt trä IKEA använder kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Det innebär att vi inte accepterar illegalt avverkat trä eller trä från skogar med högt bevarandevärde. Vi samarbetar dessutom med organisationer som Världsnaturfonden WWF och FSC (Forest Stewardship Council) så att mer trä ska komma från skogar med ansvarsfullt skogsbruk. IKEA är en av de största köparna av FSC-certifierat trä - idag är ⅓ av allt trä vi använder FSC-certifierat eller återvunnet. År 2020 skall IKEA ha bidragit till att FSC-certifiera mer skog än vi själva använder.

2. Hur tillverkar IKEA produkterna på ett miljövänligt sätt när de är så billiga att köpa i butik?

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det innebär att när vi tar fram en ny produkt skall den uppfylla alla villkor i det vi kallar för Demokratisk design. Dvs, produkten ska ha bra kvalitet, bra funktion, bra design, lågt pris och vara tillverkad på ett hållbart sätt. Vi vill att alla skall ha råd att leva mer hållbart. Hållbarhet skall inte bero på storleken på plånboken. Det är därför viktigt att mer hållbara produkter har ett lågt pris – men de skall inte vara framtagna till vilket pris som helst. År 2015 är exempelvis allt material som används i våra produkter antingen förnyelsebart, återvunnet eller återvinningsbart.

3. Försöker ni påverka kommunala politiker?

Vi vill bidra positivt till människor och samhällen överallt i världen där vi har verksamhet. Det innebär att vi vill vara en god granne och ha en bra dialog med exempelvis kommunen.

4. Era produkter är slit och släng-produkter, hur kan ni motivera det ur en hållbarhetsynpunkt?

Det låga priset innebär inte att det är en slit och släng produkt. Alla våra produkter som tas fram skall uppfylla de fem villkoren i det vi kallar för Demokratisk design. Dvs, produkten ska ha bra kvalitet, bra funktion, bra design, lågt pris och vara tillverkad på ett hållbart sätt. Detta är en förutsättning för att vi skall nå vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna. En bättre vardag innebär också en mer hållbar vardag.

5. Vilka är era leverantörer och hur ser deras anställdas arbetsförhållanden ut?

Vi har ca 1 000 leverantörer av heminredning i 52 länder. De fem största inköpsländerna är Kina, Polen, Italien, Sverige och Lettland. Vår uppförandekod för leverantörer (IWAY) säkrar att medarbetare har bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Alla våra heminredningsleverantörer uppfyller IWAY och vi följer upp att villkoren uppfylls löpande både via oberoende auditörer och via egna från IKEA.

6. Har IKEA någon slags "möbelåtervinning", dvs. återvinningsstationer där man kan lämna tillbaka sina gamla möbler som sedan kan bli nya IKEAmöbler? Om inte, varför inte?

IKEA FAMILY medlemmar kan sälja och köpa begagnade IKEA möbler genom ett samarbete med Blocket. På IKEA.se/IKEA_FAMILY lägger man upp sin annons som är gratis för IKEA FAMILY medlemmar. Vi testar även att kunden skall kunna ta med sina begagnade IKEA möbler till varuhuset och få betalt för dem. IKEA ser till att möbeln är i bra skick och säljer sedan den vidare på varuhusets FYND avdelning.

7. Varför satsar inte IKEA på att sälja mer vegetarisk mat i restaurangerna? Vad skulle kunna få er att göra det mer?

Vi erbjuder alltid vegetariska rätter i våra restauranger. Vi vill kunna erbjuda ännu fler vegetariska alternativ och just nu testar vi exempelvis en vegetarisk köttbulle.

8. Hur tänker ni om användningen av kemikalier som är elaka mot både miljö, människor och djur?

Vi vill undvika att använda kemikalier som kan vara skadliga för människor och miljö och vi försöker alltid att välja ytbehandlingar och produktionstekniker med minsta möjliga påverkan. Vi uppfyller alla lagar och regler som finns och om ett IKEA land får hårdare lagkrav genomför vi dessa krav i alla IKEA länder där det är möjligt. Vi kan även plocka bort potentiellt farliga kemikalier innan det finns lagkrav på det om vi bedömer att det är bra för våra kunder. Vi använder exempelvis inte Bisfenol A (BPA) i några produkter som kommer i kontakt med mat, inklusive alla tallrikar, skålar och bestick för barn.

9. Att ni ska bli självförsörjande på energi, är det bara i Sverige eller i alla länder ni finns i?

Vårt mål är att år 2020 producera mer förnyelsebar energi än vi själva använder. Detta mål gäller globalt för IKEA, inte bara i Sverige. Vi når målet främst genom att bygga egna vindkraftverk och installera solcellspaneler på våra varuhus och övriga byggnader.

10. Ni är ju ett globalt företag, applicerar ni era svenska regler och policys i alla länder ni finns i (som t.ex jämställdhet och säkerhet på jobbet)?

De grundläggande värderingarna för IKEA bygger på en humanistisk syn och gäller i alla länder. I våra värderingar finns nyckelord som på ödmjukhet, enkelhet, att göra saker tillsammans, kostnadsmedvetenhet och att våga vara annorlunda. Vårt synsätt på jämställdhet och säkerhet är samma i alla länder. Exempelvis är 47 % av alla ledare kvinnor inom IKEA globalt. Målet är 50 % till år 2020.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.