Svar från Linköping

Här är de skriftliga svaren från Linköpings kommun på de tio vanligaste frågorna som ställdes till dem under we_change 2014:

1. Hur hjälper ni unga i kommunen att komma in i arbetslivet och få oss att våga stå ut och ha mod?

Genom korta ungdomsanställningar får ungdomar möjlighet att arbeta halvtid i 6 månader samtidigt som de slutför sin gymnasieutbildning på komvux. Linköpings kommun har skapat nya sommarjobb riktade mot ungdomar i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Genom sommarjobb får unga en starkare kontakt med arbetsmarknaden. Och jobb bidrar även till en starkare tilltro till sin egen förmåga.

2. Varför har busspriserna höjts så mycket senaste åren om ni vill att fler ska åka kollektivt?

70% av bussbiljetten finansieras av skattemedel. Resten får resenären själv betala. Det innebär att den största delen av priset på en bussresa läggs på skatterna.

3. Hur kan jag som ungdom engagera mig i samhället för att bidra till den hållbara utvecklingen, vad finns det för stöd?

Engagemang i ett politiskt parti är ett sätt. Ett annat är att kontakta kommunens ungdomsombud för att delta i något av alla projekt som kommunen driver.

4. Hur kan man på bästa sätt få vuxna att lyssna på yngre?

Genom samtal och flera mötesplatser. Genom engagemang och organisering.

5. Har ni politiken med er i ert arbete för miljö och hållbar utveckling?

Varje dag i varje fråga lyfter vi arbetet med miljö och hållbar utveckling. Från högsta politiska ledning till enskilda anställda står alla bakom Linköpings höga ambitioner.

6. Berätta om den viktigaste och största förändring kommunen har gjort för att positivt påverka samhället! 

Linköping har beslutat att bli koldioxidneutrala 2025. Det är ett jättearbete, men vi kommer lyckas.

7. Hur är platserna i kommunfullmäktige fördelade mellan partierna?

Totalt 79. M 25, C 6, Fp 7, Kd 3, mp 8, S 24, V 3, Sd 3

8. Skulle ni kunna ordna mer sommarjobb åt ungdomar inom kommunen?

Linköping har just ordnat fler sommarjobb och har just nu rekordmånga platser.

9. Varför är inte skolmaten helt ekologisk och efter säsong? Skulle bli billigare, bättre för miljön, godare, nyttigare och ge mer energi.

Andelen ekologisk mat ökar hela tiden. Det gör också närodlad mat. Allt för att göra maten god, näringsriktig och ge energi.

10. Vad görs inom kommunen för att hjälpa dem i utanförskap och minska segregation?

Det handlar om att skapa fler jobb, satsa på utbildning och stötta fritidsverksamheter.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.