Svar från Returpack

Här är Returpacks skriftliga svar på de tio vanligaste frågorna till dem under turnén we_change 2014

1. Hur många burkar och flaskor pantas varje månad?

Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika månader och det beror främst på väder samt vilka högtider som infaller under månaden. Det är under sommarmånaderna som det pantas mest men det pantas även mycket efter jul och påsk. Under hela året så pantas det nästan 1,7 miljarder förpackningar i Sverige.

2. Vad gör ni för att öka tillgängligheten, som att t.ex. kunna panta i skolan, på Pressbyrån eller på stan?

Vi jobbar aktivt med olika projekt för att öka tillgängligheten. Bland annat så har vi ett erbjudande för skolor och föreningar där man på ett enkelt sätt kan lämna in hela säckar i en butik och få en fast ersättning per säck. Vi jobbar även mycket med våra ”pantrör” som är en behållare som man kan fästa på en lyktstolpe. De som själva inte vill panta sin flaska eller burk kan lägga sin pant i röret och sen plockar den som vill panta upp panten. Det finns även flera aktiviteter och projekt där vi försöker öka tillgängligheten i servicehandeln och vi har bland annat startat upp samarbete med flera kedjor som börjat ta emot pant. Vi försöker även finnas med på andra platser där det dricks mycket så som campingar och festivaler.

3. Om pantning är så viktigt, varför höjer ni inte panten?

Returpack har tillsammans med sina ägare bestämt att innan man diskuterar om man ska höja panten ytterligare så ska vi först göra allt för att öka återvinningen genom information samt projekt för ökad tillgänglighet. Vi gjorde för några år sedan en panthöjning på burk från 50öre till 1kr. Detta gjordes för att panten på burk varit samma under en väldigt lång period samt som ett test om återvinningen ökar på sikt av höjd pant. Vi tror inte att det är så enkelt att det räcker med att höja panten utan det viktiga är att förbättra attityder och beteende.

4. Varför kan man inte panta alla burkar och glasflaskor, som vinflaskor och importerade burkar?

Returpacks pantsystem styrs av en förordning som säger att det är burkar och PET-flaskor med konsumtionsfärdig dryck som måste ingå i pantsystemet. Vi ansvarar alltså inte för glasflaskor eller andra förpackningar utan det är andra företag som gör det. Vad det gäller importerade burkar så går det i nästan alla pantmaskiner i Sverige att panta dem fast utan ersättning. Anledningen till att man inte får någon ersättning är för att det inte betalats någon pant för dem i Sverige och därför finns det inga pengar att betala ut.

5. Vilka andra länder har pantsystem och samarbetar ni med dem?

Det är flera andra länder som också har pantsystem. Några exempel är de övriga nordiska länderna samt Tyskland, Estland och vissa stater i USA. Vi samarbetar mest med de nordiska länderna och vi hjälper varandra med tips och idéer på vilka aktiviteter som kan öka återvinningen.

6. Kan ni inte göra pantning till lotteri? En burk ger en miljon!

Vi tycker detta är en mycket bra idé men den är svår att genomföra i Sverige på grund av de lagar som finns för lotterier. VI har dock inte gett upp tanken utan funderar på hur man kan hitta en lösning som fungerar i Sverige. I Norge så finns det faktiskt ett pantlotteri som kallas Pantolotteriet.

7. Varför har ni inte ett återvinningsmål på 100%?

Anledningen till att det uttalande målet är 90% är för att det är det som står som mål i förordningen som styr pantsystemet. Internt hos Returpack så jobbar vi såklart med att alla burkar och flaskor ska återvinnas och vi kommer inte sluta försöka om vi når 90% målet.

8. Vad går ni i vinst varje år på det som pantas?

Det är olika från år till år men den vinst som kommer från pantsystemet använder vi till att återinvestera i systemet så att vi kan återvinna ännu fler burkar och flaskor och nå vårt mål.

9. Har ni ungdomar som kommer med idéer om varför unga inte pantar?

Vi försöker alltid vara lyhörda för människor som har nya idéer om hur vi kan bli bättre. Det kommer en del idéer från ungdomar och då främst på vad de kan göra i sin närmiljö för att underlätta återvinningen. Vi är mycket glada för alla förslag och idéer som kommer in och vi försöker alltid hjälpa till så gott vi kan med att genomföra dem i verkligheten.

10. Vad gör ni med materialet från alla burkar och flaskor som pantas?

Allt material som pantas kommer till vår fabrik i Norrköping. I fabriken så balar vi materialet och skickar iväg det till de som förädlar det i nästa steg. Burkarna skickas till ett smältverk som i sin tur säljer materialet till burktillverkare så att det kan bli nya burkar. PET-flaskorna skickas till en grannfabrik till oss som maler ner flaskorna och säljer materialet vidare så att det kan återvinnas i nya produkter. Allt material som kommer in till oss återvinns.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.