Våga Vägra Jantelagen

1. Du skall inte tro att du är något2. Du skall inte tro att du är lika god som vi3. Du skall inte tro att du är klokare än vi4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi5. Du skall inte tro att du vet mer än vi6. Du skall inte tro att du är förmer än vi7. Du skall inte tro att du duger till något8. Du skall inte skratta åt oss9. Du skall inte tro att någon bryr sig10. Du skall inte tro att du kan lära oss något Jag fick nyligen höra en kommentar

1. Du skall inte tro att du är något
2. Du skall inte tro att du är lika god som vi
3. Du skall inte tro att du är klokare än vi
4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi
5. Du skall inte tro att du vet mer än vi
6. Du skall inte tro att du är förmer än vi
7. Du skall inte tro att du duger till något
8. Du skall inte skratta åt oss
9. Du skall inte tro att någon bryr sig
10. Du skall inte tro att du kan lära oss något


Jag fick nyligen höra en kommentar som var sagt bakom min rygg om mig som lät "Han är fan inte svensk". Och av att döma situationen så var det med negativ betoning i uttalandet speciellt när jag även fick höra att jag borde, för att rädda mitt egen skinn, vara mycket passiv och tillbakadragen i fortsättningen. Nu fungerar jag "tyvärr" inte så utan jag kommer att stå för det jag har gjort; men vad gjorde jag egentligen för att förtjäna detta? Allt jag gjorde var att säga min åsikt, vilket inte stämde överens med den generella åsikten i gruppen.

Av det jag har fått höra så anses människor ifrån norden vara tillbakadragna och blyga människor. Att vi inte så gärna "beblandar" oss med andra människor utan vi håller oss för oss själva. Ett klassiskt exempel på detta är när man åker buss; man kan åka samma linje i flera år med samma människor utan att ens veta vad de heter. Och jag har alltid funderat över varför det är så, hur vi nordiska människor kan vara så osociala av oss. Jag har försökt prata med andra människor på bussen men varenda gång så är det korta och bestämda svar som indikerar på "låt mig vara".

Åter till Jantelagen, jag tror tyvärr att den råder i många grupper och jag kan inte finna någonting positivt med den. I en grupp där Jantelagen existerar så förhindras tyvärr personlig utveckling i den miljön och tvingar dess medlemmar, medvetet eller omedvetet, att hålla sig på nivån som finns i gruppen. Den kan råda precis var som helst där det finns en grupp, i klassen, idrottsföreningen eller till och med i släkten. Och det kan vara mycket irriterande att inte få vara en individ, speciellt när man uppfostras till att vara det. Men vad för eventuella anledningar kan det finnas till dess existens och hur kan man agera emot den?

[img0, ,R]I höstas hade SVT ett program som hette "Världens modernaste land" där de, lite vinklat, granskade den genomsnittliga svensken. I ett av de få avsnitt jag såg så diskuterades hur den svenska blygsamheten hade uppkommit. En av gästerna, vid namn längesedan glömt, tog upp vårt förflutna. En tid då vår förflyttelse landet igenom var begränsad under stor del av året på grund av vintern. Vilket resulterade i att man spenderade mycket tid med enbart den gruppen man bodde tillsammans med och hade väldigt lite kontakt med främlingar. Och tyvärr blir människan väldigt rädd för det de saknar kunskap om. Jag tror det finns ett uns sanning i det men vårt levnadssätt idag borde isåfall bota kur på detta, vilket jag dock inte tror det gör.

En annan anledning kan faktiskt vara politiskt. Sverige har ett förflutet där kollektivismen står högt prioriterat som kan anses vara influerad av kommunism(marxism) men det är en annan diskussion. Men faktum kvarstår, att vi är ett kollektivistiskt samhälle, där gruppen har större fokus än individen. Om vi tar och jämför mot USA som är ett av världens mest liberala länder så är det mycket till motsats mot oss på denna punkt. Där är invidualism högre prioriterat än gruppen. Och om jag får generalisera så vill jag även påstå att självkänslan och självförtroendet är högre i USA då de har en tendens till att belöna individuell styrka, till skillnad ifrån oss här i Sverige som ibland verkar förtrycka de med individuell styrka. Om vi svenskar är mer för kollektivismen så borde det influera människor till de mindre grupperna och därmed stärka Jantelagen påverkan. Dock så kan det diskuteras vilket som är det bättre men det skall icke göras i denna artikel då syftet är att påpeka den möjligheten finns.

Men oavsett anledningen till Jantelagens uppkomst, vilket är ifrån boken "En flykting korsar sitt spår" av Aksel Sandemosse, så existerar konceptet. Jag finner att man bör uppmärksamma ämnet för att kunna motarbeta dess existens då den hämmar människor i många olika aspekter av deras liv. Försämrad eller till och med förhindrad personlig utveckling är någonting mycket negativt då vi alla förtjänar en rättvis chans att utvecklas som individer. Som lärarstudent får jag det nästintill inslaget i huvudet hur viktigt det är att hjälpa mina elever att utvecklas individuellt och som en del av i en grupp. Men vissa skolor är väldigt förtjust i temaarbete och kan låta elever arbeta i grupper under mycket långa perioder.

Men om man nu har lyckats uppmärksamma att man är fast i en grupp som är influerad av Jantelagen, hur skall man då gå till väga för att ge sig själv en chans? I ytterst få fall så kan man lämna gruppen och gå vidare på egen hand men det är inget jag skulle rekommendera. Istället handlar det helt enkelt om att våga vara sig själv samtidigt som man vågar vara en del av en grupp. Våga stå för din egen åsikt även om den inte stämmer överrens med gruppens. Jag kommer göra det i mitt fall, att föregå med ett gott exempel, att jag vågar vara den jag är.