Youth 2020

Hej jag heter Oscar Sjökvist, jag är en av sex stycken personer i Youth2020s ledningsgrupp. Jag har fokuserat på samverkan med organisationer och personer som jobbar med ungas möjligheter i demokratin. Demokrati är alltid viktigt att hålla vid liv och utveckla, därför är jag otroligt stolt över att vara med i Youth 2020 ledningsgrupp. 

Youth 2020 vill förstärka och snabba på arbetet att stärka ungas plats i demokratin. Det gör vi genom att påbörja en dialog med beslutsfattare och makthavare där unga framför förslag på, och får respons på, hur ungas inflytande och medbestämmande i samhället kan stärkas. Den 20 september bjuder vi in 200 unga mellan 14-24 år tillsammans med 50 beslutsfattare och makthavare till ett heldagsmöte i Stockholm för att gemensamt utveckla, förankra och göra förslag så genomförbara som möjligt. Inför mötet har fler än 300 unga deltagit i idéworkshoppar för att identifiera och ta fram förslag som i längden, på ett långsiktigt och hållbart sätt inkluderar unga i demokratiska beslutsprocesser som ska leda till att öka ungas inflytande och även medbestämmande i samhället.

Toppmötet och förberedelsearbetet samarrangeras med unga ledare i sex organisationer i rörelsen; Fanzingo, Right To Play, Järvaskolan, Tilia, Young Innovation Hub och Raoul Wallenberg Academy. Det förverkligas genom en ledningsgrupp av unga representanter från dessa organisationer i samarbete med medarbetare på Hugo Stenbecks Stiftelse.

Anmäl dig till Toppmötet här: https://www.youth2020.se/inbjudan/ och följ oss på https://www.instagram.com/youth2020movement/ 

Ledningsgruppen består av

Aisha Rahman, Fanzingo
Oscar Sjökvist, Young Innovation Hub
Ali Zardadi, Right To Play
Emelie Arsenian Henriksson, Raoul Wallenberg Academy
Alma Sirbic, Järvaskolan
Kajsa Ahlström, Föreningen Tilia

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.