Frågor och svar om vikt

27 Mar 2001, 00:00 185
Annat, 0 år
Question
Svar

Anorexia nervosa definieras som självsvält. Anorexia börjar vanligen i tonåren och är 10 gånger vanligare hos flickor än pojkar. Anorexia nervosa finns som ren form (förekommer som en ensam sjukdom), dels omväxlande sjukdoms bild med hetsätning s.k Bulimia nervosa. Utvecklingen av Anorexia börjar med viktfobi, dvs rädsla mot vikt och viktökning. Denna rädsla mot vikt(vikt fobi) beror ofta i sin tur på dåligt självförtroende och osjälvständighet. Viktfobin leder till bantning som riskerar att utlösa en rubbning av aptit- och viktreglerings centrum i hjärnan. Denna rubbning utlöser ett anorektiskt beteende, dvs mer eller mindre tydlig självsvält med en rad tvångsmässiga, överdrivna och direkt hälsofarliga åtgärder för att gå ned i vikt och för att hålla vikten nere.

#Behandling
Ju tidigare behandlings-insatserna påbörjas, desto bättre bli resultatet. Första behandlingsskedet syftar till en normalisering av vikten ( via magsond eller näringstillförsel direkt i blodet). Om patienten vägrar medverka är psykiatrisk tvångsvård motiverad i livsräddande syfte. Psykoterapi i syfte att stärka självförtroendet och självständigheten är också viktigt i behandlingen. Ett tidigt tecken på framgångsrik behandling är när aptiten kommer tillbaka. Man kan lida av Anorexia nervosa från och till i flera år. De flesta som drabbas av anorexia blir oftast helt återställda.

Att pojkar drabbas av Anorexia nervosa mindre än flickor torde inte bero på större självsäkerhet och självständighet än flickor, utan snarare på att pojkar använder bodybuilding och andra former av kroppskultur än just bantning. Anorexia nervosa skulle sannolikt kunna förebyggas om unga flickor avstod från att banta före 20-25 års ålder.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar