Frågor och svar om könssjukdom

29 Nov 2000, 00:00 225
Annat, 0 år
Question
Svar

Chlamydia bakterierna är farliga p.g.a att de kan reducera fruktbarheten både hos kvinnor och män. P.g.a denna risk är det viktigt att få behandling i tid. Behandlingen av klamydia är enkel, det svåra är att upptäcka sjukdomen ( Chlamydia är en anmälningspliktig sjukdom enl. Smittoskyddslagen).

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar