Frågor och svar om anorexia nervosa

29 Nov 2000, 00:00 247
Svar

Utan behandling kan sjukdomen medföra allvarliga kroppsliga komplikationer som har hög dödlighet. Vid långvarig svält kan skador på inre organ som hjärna, hjärta, njurar och lever utvecklas liksom benskörhet (osteoporos) och hos yngre kan längdtillväxten avstanna.

Psykiska symptom, från apati och nedstämdhet till depression och självmordstankar.

Dödligheten för anorexia nervosa är ca 10-12 ggr ökad, där de flesta dör av undernäring eller genom självmord.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar