Frågor och svar om nationella program

13 Jan 2001, 00:00 231
Svar

Alla nationella program, utom omvårdnadsprogrammet, har mer än en inriktning. När det gäller val till olika inriktningar på det program som du vill gå, ska du tala med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller i din kommun. Ibland ska man välja i åk 9 vilken inriktning man vill ha, sk inriktningsgaranti, ibland ska man välja i åk 1 på gymnasiet.

När det gäller specialutformade program brukar det vara så att de bygger på ett nationellt program, men där man i kommunen vill ha en speciell inriktning. Samma sak här, du ska tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer vilka specialutformade program som du kan söka till.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar