förlossningsförberedelsekurs

user-image

Vad är förlossningsförberedelsekurs??? Var finns såna kurser??? Måste man gå den kursen???

Det är en kurs som erbjuds till alla förstagångsföräldrar. En informationskurs för blivande föräldrar om hur bl.a. en förlossning går till, om smärtlindringsmetoder, om förberedelser inför föräldraskapet, amning m.m. Kurserna erbjuds vid mödravårdcentralen. Vissa MVC har även ton...

Senaste frågorna

Se Alla