nätmobbing

user-image
Björn Hultman

Hej jag undrar hur du tycker man kan förebygga nätmobbning?

Nätmobbning förebyggs på flera olika sätt. Mycket handlar om hur skolans värdegrundsarbete funkar, om skolan jobbar med allas lika värde, normer, attityder, om skolan har tydliga regler om vad som gäller i klassen och i skolan. Nätmobbning är bara en förflyttning på mobbning i skolan in p...

Senaste frågorna

Se Alla