alltid något nytt.

Snart är det en ny dagen ny veckanya timmar, minuter och sekundernågot nytt i allt det gamlaett undantagen avvikelseen förändring av svagaste förmåganågot nytt. Något nytt i migalltid en förändrig för varje dag som gårvarje vecka, timme och sekunden förändring med ett släptåg av förvirringatt för varje dag veta mindre & mindre om sig självatt tappa bort sitt innerstasin förmåga att tänka och förståatt inte veta rätt eller felja eller nejatt inte kunna stoppa falletb...


Snart är det en ny dag
en ny vecka
nya timmar, minuter och sekunder
något nytt i allt det gamla
ett undantag
en avvikelse
en förändring av svagaste förmåga
något nytt.

Något nytt i mig
alltid en förändrig för varje dag som går
varje vecka, timme och sekund
en förändring med ett släptåg av förvirring
att för varje dag veta mindre & mindre om sig själv
att tappa bort sitt innersta
sin förmåga att tänka och förstå
att inte veta rätt eller fel
ja eller nej
att inte kunna stoppa fallet
bara kunna öka avståndet till marken
att inte kunna kontrollera
inte kunna säga stopp.
hjälp.