Välkommen till Familjen Regnbåge

Det finns många falska rykten och fördomar om hur barn påverkas av att växa upp med bi- och homosexuella föräldrar. Karin Zetterqvist Nelson, professor vid Linköpings universitet, hjälper oss att krossa några av myterna!

Myt #1: Barn med homo- eller bisexuella föräldrar mår sämre än barn med heteroföräldrar

Nej, det finns ingen forskning som visar att barn med homo- eller bisexuella föräldrar mår psykiskt sämre än andra barn. Karin Zetterqvist Nelson gjorde en undersökning åt kommittén som utredde homosexuellas rätt till adoption 2001. Då intervjuade hon tonåringar som var födda i en heterosexuell familj men där en av föräldrarna hade kommit ut som homo eller bi.
– Slutsatsen i den undersökningen är att föräldrars sexuella orientering spelar mindre roll för hur ungdomen mår, berättar Karin. Det viktiga är att relationen mellan föräldrar och barn är bra. Skilsmässan mellan mamma och pappa visade sig vara mer dramatiskt än att en förälder kommit ut.

Det finns både amerikanska och europeiska studier som visar att barn som har lesbiska föräldrar inte tycker att det är en stor grej. När de beskriver en familj handlar det i stället om att man tycker om varandra och att man är tillsammans. Trygghet, stabila relationer, och att känna sig älskad, är det som är viktigt för barns uppväxt.
– Många tror att barnen ska påverkas mer än vad de faktiskt gör, och det är för att vi har en bild av att kärnfamiljen består av två heterosexuella föräldrar. Men för de här barnen är det ju självklart att ha två mammor, eller två pappor och de påverkas inte negativt! 


Myt #2: Homosexuella föräldrar uppfostrar barn till homosexuella

Det är en vanlig fördom att barn till homosexuella själva kommer att bli homosexuella. Men det stämmer inte. 
– Forskning visar att homosexuella föräldrar inte har fler homosexuella barn än vad heterosexuella föräldrar har. Så att det blir fler homosexuella för att homosexuella får adoptera är verkligen bara en fördom, säger Karin. 

– Barn som växer upp med bi- eller homosexuella föräldrar visar däremot en större öppenhet vad gäller sexuell orientering. För dem är det inte en lika stor grej att människor kanske blir förälskade i olika kön.


Myt #3: Barn behöver både en manlig och en kvinnlig förebild hemma

Mycket forskning har visat att ett gott föräldraskap varken handlar om förälderns kön eller läggning. Forskare har tittat på barns identitetsutveckling, och kommit fram till att vi identifierar oss med två personer mer än med två kön.
– Och dessutom, om du har två mammor eller två pappor så får du ju förebilder från det andra könet ändå, för du tar ju efter minst lika mycket av vad du möter i skolan, medierna och bland vänner. Så förebilderna måste inte komma hemifrån, säger Karin.


Att en förälder plötsligt kommer ut som bi- eller homosexuell kan vara jobbigt både för dina föräldrar och för dig. Karin Zetterqvist Nelson har följande råd:

– För det första ska du komma ihåg att det är samma förälder. De är mamma eller pappa oavsett vem de blir kära i och det är inget som behöver förändra er relation. Men det är helt okej att det skrämmer dig och du inte riktigt vet hur du ska förhålla dig till det. Då är det bra att prata med din förälder, var inte rädd för att ställa frågor om vad det är som händer. Det kan vara väldigt oroande också för föräldrarna att berätta efter att ha levt länge i ett heterosexuellt förhållande. Och det är också viktigt att tänka på att du som tonåring själv får bestämma om du vill berätta om det för andra eller inte. Det är helt okej att inte berätta det i början om du inte vill det. 


FILM FRÅN UR RAMP
Hur är det att vara homo- och bisexuell? Före detta friidrottaren Peter Häggström berättar hur han upptäckte att han var homosexuell, om den långa tiden innan han vågade komma ut och om svårigheterna att vara homosexuell i idrottsvärlden. Klicka här för att kika på klippet!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.