immunförsvar

user-image

Vad är det som sker med kroppen när man drabbas av allergi och överkänslighet?

#Först en definition Överkänslighet innebär att man reagerar mer än normalt på olika omgivningsfaktorer. Olika mekanismer kan leda till överkänslighet. När överkänsligheten beror på specifika förändringar i immunsystemet (kroppens försvarssystem) kallas det för allergi. Allergi är ...

user-image

Vilka symtom kan HIV ge?

HIV ger som regel inga symtom i början. De flesta får inga sjukdomstecken innan kroppens infektionsförsvar börjar mista förmågan till att bekämpa kroppen mot sjukdomar. Detta sker ofta flera år efter smittotillfället. Personer som är HIV-smittade kommer till slut att få sjukdomar som är ...

user-image

Varför kallas Ulcerös kolit och Crohns sjukdom för inflammatoriska sjukdomar?

Kroppens immunförsvar stöter bort främmande ting som t.ex. bakterier, virus eller andra organismer för att de ska inte orsaka sjukdom. När immunförsvaret är ur balans börjar den uppfatta en del av den egna kroppen som främmande och försöker stöta bort den. Därför uppstår inflammation....

Senaste frågorna

Se Alla