Hur har du det?

Vad det är som eventuellt stör dig eller gör att du känner dig nere i din vardag? Och vad du gör för att hantera det? I år tar vi i lite extra för att få vuxna att förstå hur unga mår och vad de kan göra för att det lättare ska gå att hitta stör, råd och hjälp när man behöver det. För att hjälpa oss göra detta behöver vi veta mer om hur du mår i din vardag. Dina svar är oerhört värdefulla! 

#Depression #Hälsa #Intervju #Missbruk #Psykisk hälsa

Enkäten kommer ligga uppe ungefär 6 veckor och svaren kommer sen att  visa vägen hur vi ska jobba vidare med detta. Både Mind och vi på Ungdomar.se kommer att använda svaren som underlag i vår kommande verksamhet riktad till er unga. Vi kommer även att presentera svaren i form av en gemensam rapport i syfte att lyfta era röster.

Enkäten hittar du här.

Ungdomar.se känner ni ju väl till men här kommer en liten beskrivning av Mind. 

Mind är en organisation som arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Deras verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Dessutom har de en stödlinje för dig som har självmordstankar. 

För mer information om enkäten kan du kontakta vår reception. 

Tack!

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.