Konsten att plugga ur

Man hör ofta om hur negativ stress börjar bli ett allt större problem i vårt samhälle. De stressrelaterade sjukdomarna verkar också krypa ner i åldrarna. Många har spekulerat och forskat kring orsakerna och man har kommit fram till att allt ifrån skola till arbete, prestationskrav och lite till är en betydande faktor. Det jag har spekulerat kring på senaste tid har handlat om just detta, alltså faktorer bakom stress, här främst bland yngre. Jag vet att skola, familjesituationer och...

Man hör ofta om hur negativ stress börjar bli ett allt större problem i vårt samhälle. De stressrelaterade sjukdomarna verkar också krypa ner i åldrarna. Många har spekulerat och forskat kring orsakerna och man har kommit fram till att allt ifrån skola till arbete, prestationskrav och lite till är en betydande faktor. Det jag har spekulerat kring på senaste tid har handlat om just detta, alltså faktorer bakom stress, här främst bland yngre. Jag vet att skola, familjesituationer och prestationskrav kan vara betydande anledningar till skadlig stress. Men jag har börjat undra om huruvida våra vanor och rutiner (som vi nästintill kan utföra i hjärndött tillstånd) även har en betydande del i det hela. Jag tror att våra vanor, fritidsintressen och livsstilar till stor del präglas av det samhälle som vi bor i och vårat samhälle skulle jag vilja påstå präglas till stor del av information. Idag kan nästan vem som helst få tillgång till information om nästan vem och vad som helst, och snabbt går det också. Här talar jag främst om internet. Utöver detta har vi även hundratals TV- och radiokanaler, tidningar, mobiltelefoner och andra informationsmedier.

Min lärare i historia på gymnasiet påstod att människor i dagens samhälle exponeras för mer information under en dag, än en bonde gjorde under hela sitt liv under medeltiden. Ifall detta är sant eller inte kan man fråga sig. Men jag tror att alla håller med om att vi utsätts för långt mycket mer intryck i dagens samhälle än i dåtidens. Speciellt kanske tack vare internet. Hur många av oss har det inte som rutin att utföra en aktivitet på internet, varje dag? Jag läser mellan 20-100 A4-sidor text på internet (forum, tidningar, saker om programmering, serier osv) om jag är hemma en hel dag och inte har något bättre för mig. Det är dessutom oerhört lättanvändligt och nu när nästan alla har bredband finns det knappast några hinder för att besöka någon speciell sida. Vi har alltså en i princip ohämmad tillgång till en enorm informationsdatabas.

Att få all information serverad på ett silverfat är en lockade behaglighet. Vem vill gärna inte ha tillgång till internet? Men genom detta utsätter vi oss själva tyvärr för en större psykisk stress. Det är nog inte många som tänker på att hjärnan trots allt måste bearbeta alla intryck som vi utsätter den för. Ifall vi exponeras för allt mer information så får hjärnan allt mer att jobba med. Ifall man känner sig latent stressad på något vänster kanske det i själva verket beror på att man tar till sig för mycket information. Ett annat problem som kan uppstå är att man blir beroende av det konstanta informationsflödet. Man -måste- vara uppkopplad, för att det är ovant annars. Man måste ha mobilen på, ifall man får sms, mms, email eller ifall någon ringer. Man får inte missa något.

Även om vi alla är olika så tror jag ändå att de flesta behöver en rast från alla intryck lite nu och då för att bevara ens välbefinnande. Ifall vi stängde av mobilen och lät datorn vara ifred någon gång nu och då och verkligen lärde oss konsten att "plugga ur", skulle vi kanske bli en aning mer toleranta mot stressen?