Vad betyder andlighet för dig?

Andlighet betyder olika saker för olika människor och nu är vi på Ungdomar.se och Fryshuset nyfikna på vad du tycker och tänker kring ämnet. 

Andlighet är ett begrepp som kan vara svårt att definiera. Andlighet kan beskrivas som en relation till en högre makt eller livskraft, eller en känsla av sammanhang och mening med livet som kan innebära olika saker för olika människor, bland annat tron på en religion, en tro på universums mening, eller en känsla av samhörighet med naturen och universum. På liknande sätt är personlig utveckling ett begrepp som innebär olika saker för olika människor och vid olika tidpunkter i livet.

Nu är vi intresserade av att få veta vad dessa begrepp betyder för just dig!

Denna korta enkät som Fryshuset har tagit fram med syftet att ta reda på hur du som ung ser på betydelsen och behovet av andlighet samt ett antal förmågor som kan kopplas ihop med personlig utveckling. Enkäten tar ca 5-10 minuter att göra.

Enkäten är helt anonym och helt frivillig. Ditt deltagande i enkäten kommer inte innehålla någon identifierande information om dig och ingen kan se vad just du har svarat. Du kan även avbryta deltagandet när som helst utan närmare motivering.

Delta i undersökningen genom att klicka här.

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.