naturvetenskap

user-image

Jag undrar vilken linje skall jag välja om jag vill bli lågstadie-lärare?

Idag utbildar man inte längre lågstadie, mellanstadie- och högstadielärare, utan man utbildar grundskollärare med inriktning mot årskurserna 1-7 eller 4-9. Grundskollärarprogrammet inriktning 1-7 har två inriktningar Svenska/ Samhällskunskap och Matematik/ Naturvetenskap. För att gå...

user-image

Hej!! Om jag går Naturvetenskapliga linjen, vilka jobb har jag möjlighet att få då. Jag hade 180p i slutbetyg i nian och jag fick G i matte i nian, har jag möjlighet att klara av Natur?

Hej! Naturvetenskapliga programmet är ett studieförberedande program med mycket matematik och naturvetenskapliga ämnen. Ett studieförberedande program är tänkt att man ska läsa för att ha behörigheter av olika slag till högskole/universitetsutbildningar, så att få ett jobb direkt efter ...

user-image

Hej! Jag börjar andra året på gymnasiet nu. Går naturvetenskapliga linjen. Vill bli journalist och undrar därför lite om det. Vilka ämnen behöver jag läsa? Är det svårt att komma in? Vart f...

Hej, Det finns flera vägar att gå för att bli journalist. Den första vägen man kommer på är i regel högskolan och att man går på journalistprogrammet. Det finns idag längre utbildningar vid Stockholms och Göteborgs universitet samt vid Mitthögskolan med studieort Sundsvall. Med läng...

user-image

Jag börjar 9:an till hösten. SYO vill att vi ska börja fundera redan nu. Jag vill läsa NV, men jag vill också läsa bitar av media och SP. Jag vill läsa psykologi, filisofi, foto och journalisti...

Jag tycker att NV är ett bra och allmänbildande program som du ha stor nytta av i framtiden oavsett vad du vill bli och blir när du ska fortsätta studera. För att kunna söka till läkar- eller fysiker-utbildningar måste du läsa NV, det är nämligen så att man måste ha betyg i naturvetensk...

Senaste frågorna

Se Alla