skov

user-image

Vilka läkemedel används för att häva skov vid Ulcerös kolit och Crohns sjukdom?

Man använder kortison. Om patienten har lindrigt skov ges kortison i tablett form. Man börjar behandlingen med högre dos och dosen minskas successivt så länge patientens tillstånd förbättras och sättes ut senare. Men förebyggande behandling fortsätter tills vidare. Vid kraftigt skov ges ...

user-image

Hur behandlas inflammatoriska tarmsjukdomar?

Inflammatoriska tarmsjukdomar har kliniskt förlopp som består av både ett aktivt och lugnt skede, därför syftar behandlingen till att förhindra skov eller häva ett skov.

Senaste frågorna

Se Alla